2 phút hiểu nhanh về FMEA là gì? (Phân tích lỗi ảnh hưởng đến sản phẩm)

Phân tích lỗi ảnh hưởng đến sản phẩm (FMEA) giúp doanh nghiệp sản xuất tìm ra các vấn đề, lỗi trong giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển, giúp giảm chi phí trong phát triển quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ và rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra ngoài thị trường.

Mục lục nội dung

FMEA là gì?

FMEA là gì? FMEA là cụm từ viết tắt của Failure mode effects analysis, còn được gọi là phân tích lỗi ảnh hưởng đến sản phẩm; chế độ hỏng hóc, ảnh hưởng và phân tích mức độ nghiêm trọng (FMECA)

Bắt đầu từ năm 1940 tại quân đội Mỹ, phân tích lỗi ảnh hưởng đến sản phẩm (FMEA) là một phương pháp tiếp cận từng bước để xác định tất cả các lỗi có thể xảy ra trong một quy trình sản xuất, lắp ráp hoặc một sản phẩm, dịch vụ. FMEA là một công cụ phân tích quy trình phổ biến. Trong đó:

 • Failure mode: Cách thức gây ra sai hỏng

Cách thức gây ra sai hỏng có nghĩa là cơ chế, nguyên nhân, quy trình có thể bị lỗi, sai hỏng, đặc biệt là những lỗi ảnh hưởng đến khách hàng và sau hỏng dưới dạng tiềm ẩn hoặc thực tế.

 • Effects analysis: Phân tích sự ảnh hưởng

Phân tích sự ảnh hưởng có nghĩa là tìm hiểu nguyên nhân, phân tích rủi ro và hậu quả, từ đó phân loại ưu tiên để đưa ra những hướng cải tiến.

Những lỗi sai hỏng được ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng của hậu quả, tần suất xảy ra và mức độ dễ dàng phát hiện ra. Vậy mục đích của FMEA là gì?

Mục đích của FMEA là thực hiện các hành động để loại bỏ hoặc giảm thiểu các lỗi, bắt đầu từ những lỗi có mức độ ưu tiên cao nhất.

FMEA cũng ghi lại kiến thức và hoạt động hiện tại về các rủi ro, thất bại, để sử dụng trong quá trình cải tiến liên tục. FMEA được sử dụng trong quá trình dự đoán để ngăn ngừa sự cố. Sau đó, phương thức này được dùng để kiểm soát trước và trong quá trình hoạt động liên tục. Đặc biệt, FMEA dược bắt đầu trong giai đoạn đầu tiên của việc thiết kế quy trình sản xuất sản phẩm và tiếp tục trong suốt vòng đời của sản phẩm và dịch vụ đó.

 • FMEA là gì? 
 • Khi nào sử dụng FMEA
 • Quy trình thực hiện FMEA là gì?

Khi nào sử dụng FMEA

 • Khi một quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ đang được thiết kế hoặc thiết kế lại sau khi triển khai chức năng chất lượng (QFD) 
 • Khi một quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có được áp dụng theo cách mới
 • Trước khi phát triển các kế hoạch kiểm soát cho một quy trình mới hoặc sửa đổi 
 • Khi các mục tiêu cải tiến được lên kế hoạch cho một quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có
 • Khi phân tích lỗi của một quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có
 • Định kỳ trong suốt vòng đời của quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ 

Quy trình thực hiện FMEA là gì?

Quy trình thực hiện FMEA là gì? Phương pháp này đều có một quy trình thực hiện chung.  Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể có thể thay đổi theo tiêu chuẩn của từng doanh nghiệp. Trước khi thực hiện và hiểu rõ quy trình FMEA là gì, hãy tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn và phương pháp cụ thể trong doanh nghiệp thông qua các tài liệu tham khảo khác.

 1. Tập hợp một nhóm đa chức năng gồm những người có kiến thức đa dạng về quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ và nhu cầu của khách hàng. Các chức năng thường bao gồm: thiết kế, sản xuất, chất lượng, thử nghiệm, thử nghiệm, độ tin cậy, bảo trì và mua hàng, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng
 2. Xác định phạm vi của FMEA là gì. FMEA dành cho khái niệm, hệ thống, thiết kế, quy trình hay dịch vụ? Làm thế nào để quy trình được chi tiết?  Sử dụng sơ đồ để xác định phạm vi và đảm bảo các thành viên trong nhóm hiểu chi tiết về phạm vi đó.
 3. Điền tên trường các thông tin ở đầu biểu mẫu FMEA. Các thống kê, số liệu sẽ điền vào các cột phù hợp của biểu mẫu.
 4. Xác định các chức năng trong phạm vị doanh nghiệp. Hãy đặt câu hỏi về “Mục đích, thiết kế, quy trình hoặc dịch vụ này là gì? Khách hàng của doanh nghiệp mong đợi điều gì?”. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ chia phạm vi thành các hệ thống con, mục, bộ phận, cụm hoặc các bước quy trình riêng biệt và xác định chức năng của từng hệ thống.
 5. Đối với mỗi chức năng, hãy xác định tất cả các trường hợp có thể xảy ra lỗi. Đây được coi là những chế độ thất bại tiềm ẩn. Nếu cần, hãy quay lại và viết lại chức năng chi tiết hơn về các lỗi hiển thị có thể xảy ra.
 6. Đối với mỗi chế độ lỗi, xác định tất cả các hậu quả trên hệ thống, quy trình, sản phẩm, dịch vụ, khách hàng hoặc quy định. Đây là những tác động tiềm ẩn của sự thất bại. Hãy đặt ra câu hỏi: “Khách hàng trải qua điều gì vì sự thất bại này? Điều gì xảy ra khi thất bại này xảy ra?” 
 7. Xác định mức độ nghiêm trọng của lỗi ảnh hưởng. Xếp hạng mức độ nghiêm trọng thường được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là không đáng kể và 10 là nghiêm trọng. Nếu một chế độ hỏng hóc có nhiều hơn một lỗi, chỉ đưa ra trên bảng đánh giá FMEA mức độ nghiêm trọng cao nhất cho chế độ hỏng hóc đó.
 8. Đối với mỗi chế độ hỏng hóc, hãy xác định tất cả các nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn. Sử dụng các công cụ, cũng như kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của nhóm kỹ thuật. Hãy liệt kê tất cả các nguyên nhân có thể xảy ra đối với từng chế độ lỗi trên biểu mẫu FMEA
 9. Đối với mỗi nguyên nhân, hãy xác định xếp hạng xảy ra để ước tính xác suất xảy ra lỗi thất bại vì một lý do nào đó trong suốt thời gian tồn tại. Những nguyên nhân thường được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là cực kỳ khó xảy ra và 10 là không thể tránh khỏi. Trên bảng FMEA, liệt kê xếp hạng sự cố cho từng nguyên nhân.
 10. Đối với mỗi nguyên nhân, hãy xác định các biện pháp kiểm soát quy trình hiện tại. Đây là những bài kiểm tra, thủ tục hoặc cơ chế mà doanh nghiệp có thể ngăn chặn những lỗi không đến được với khách hàng. Các biện pháp kiểm soát này có thể ngăn nguyên nhân xảy ra, giảm khả năng các lỗi xảy ra hoặc phát hiện lỗi sai đã xảy ra nhưng trước khi khách hàng bị ảnh hưởng.
 11. Đối với mỗi biện pháp kiểm soát, hãy xác định xếp hạng phát hiện và khả năng phát hiện thường được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 có nghĩa là kiểm soát hoàn toàn, chắc chắn phát hiện ra vấn đề và 10 có nghĩa là kiểm soát chắc chắn không phát hiện ra vấn đề. Trong bảng FMEA, liệt kê xếp hạng phát hiện cho từng nguyên nhân. 
 12. Tùy chọn đối với hầu hết các ngành: Hãy đặt câu hỏi: “Chế độ lỗi này có liên quan đến đặc tính quan trọng không?” (Đặc tính quan trọng là các phép đo hoặc chỉ số phản ánh sự an toàn hoặc tuân thủ các quy định của chính phủ và cần kiểm soát đặc biệt). Cột có nhãn “Phân loại” nhận số điểm để biết liệu có cần kiểm soát đặc biệt không. Thông thường, các đặc điểm quan trọng có mức độ nghiêm trọng là 9 hoặc 10 và xếp hạng phát hiện là trên 3.
 13.  Tính số ưu tiên rủi ro (RPN) bằng công thức: S x O x D. Tính mức độ nghiêm trọng bằng cách nhân mức nghiêm trọng với sự xuất hiện: S x O. Những con số này để xếp hạng các lỗi tiềm ẩn theo thứ tự cần được giải quyết.
 14. Xác định các hành động được đề xuất. Những hành động này có thể là những thay đổi về thiết kế, quy trình để giảm mức độ nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra. Chúng có thể là các biện pháp bổ sung để cải thiện khả năng phát hiện. Đặc biệt, cần lưu ý về việc ai chịu trách nhiệm về các hành động và ngày hoàn thành mục tiêu.
 15. Khi các hành động được hoàn thành, hãy ghi lại kết quả và ngày tháng trên biểu mẫu FMEA. 

Kết luận

Phân tích lỗi ảnh hưởng đến sản phẩm (FMEA) giúp doanh nghiệp sản xuất tìm ra các vấn đề, lỗi trong giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển, giúp giảm chi phí trong phát triển quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ và rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Các giải pháp quản lý vòng đời như yêu cầu về lượt truy cập với hỗ trợ tích hợp cho FMEA cho phép doanh nghiệp sản xuất dễ dàng xác định các chế độ lỗi tiềm ẩn và hậu quả.

>>> Xem thêm:
Thiết bị sản xuất là gì? Top 10 nhà sản xuất máy công nghiệp hàng đầu thế giới
GMP là gì? Tiêu chí nào đánh giá nhà máy đạt chuẩn GMP?
6 ngành công nghiệp đang ứng dụng tự động hóa quá trình sản xuất thay thế con người?
7 nguyên tắc cần biết trong sản xuất thông minh

SpeedMaint sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SPEEDMAINT

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!

Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 1900-400-016

Kinh doanh Miền Bắc: 094-204-1024

Kinh doanh Miền Nam: 0868-995-885

Email: sales@speedmaint.com


 

Đăng ký tư vấn gói dịch vụ

SpeedMaint

Cung cấp giải pháp chuyên biệt về Quản lý bảo trì thiết bị, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm ra gói giải pháp tốt nhất!

Hotline Miền Bắc: 094-204-1024

Hotline Miền Nam: 098-842-1237

Email: sales@speedmaint.com