Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc MTBF là gì? Sự khác biệt giữa MTBF và MTTF?

MTBF - Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc và Thời gian mắc lỗi trung bình MTTF là gì? sự khác biệt của hai thuật ngữ này? Đó là những vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công tác bảo trì máy móc thiết bị tại doanh nghiệp. Xuất phát từ những yêu cầu trong thực tế đó, Speedmaint biên soạn bài viết này nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về MTBF và MTTF cùng sự khác biệt của hai thuật ngữ bảo trì này.

Mục lục nội dung

Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc MTBF là gì?

MTBF – Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc là khoảng thời gian ước tính giữa các lỗi của một hệ thống cơ khí hoặc điện tử trong quá trình hoạt động bình thường. 

 Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc MTBF là gì?
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc MTBF là gì?

Thuật ngữ này được dùng cho các hệ thống có khả năng sửa chữa. Ví dụ, một ổ đĩa cứng có thể có thời gian trung bình giữa các lần hỏng là 300.000 giờ. MTBF mong muốn có thể được sử dụng như một mục tiêu có thể định lượng dự đoán sửa chữa ổ đĩa cứng sau 300.000 giờ hoạt động. 

Thời gian mắc lỗi trung bình MTTF là gì?

MTTF (thời gian mắc lỗi trung bình) là thời gian trung bình giữa các lỗi không thể sửa chữa được của một sản phẩm công nghệ như máy móc, thiết bị,… 

Ví dụ: động cơ xe hơi của Brand X trung bình 500.000 giờ trước khi hỏng hoàn toàn và phải thay thế thì 500.000 giờ sẽ là MTTF của động cơ.

MTTF có chức năng xác định tuổi thọ của tài sản, thiết bị, máy móc và xác định được phiên bản mới của hệ thống có hoạt động tốt hơn phiên bản cũ hay không và cung cấp cho khách hàng thông tin về vòng đời dự kiến và lịch trình kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị của doanh nghiệp.

Điểm mấu chốt sự khác biệt giữa MTBF và MTTF:

MTBF xác định thời gian giữa các lần hỏng hóc có khả năng sửa chữa bảo trì còn MTTF là thời gian mắc lỗi dự kiến dùng cho hệ thống không có khả năng sửa chữa.

Vậy doanh nghiệp nên sử dụng MTBF hay MTTF trong công cuộc bảo trì của mình?

Một số thuật ngữ liên quan đến thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc MTBF

  • MDT – Thời gian ngừng hoạt động trung bình 

MDT ( mean down time – thời gian hoạt động trung bình là thời gian trung bình mà máy móc thiết bị ngừng hoạt động khi gặp sự cố. MDT thường được tính đến các yếu tố tổ chức và các yếu tố phụ như ngày làm việc hoặc chờ linh kiện đến.

  • MTTR- Thời gian trung bình để sửa chữa

MTTR (thời gian trung bình để sửa chữa) là thời gian trung bình cần để sửa chữa một thiết bị, máy móc. MTTR bao gồm cả thời gian sửa chữa và thời gian thử nghiệm máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất.

MTTR được tính bằng cách cộng tổng thời gian sửa chữa trong các lần sửa chữa rồi chia cho số lần sửa chữa.

Giả sử thời gian sửa chữa là một tuần. Trong thời gian đó, có 10 sự cố mất điện và hệ thống đang được sửa chữa tích cực trong bốn giờ. Bốn giờ là 240 phút. 240 chia cho 10 được 24. Có nghĩa là thời gian trung bình MTTR để sửa chữa trong trường hợp này sẽ là 24 phút.

  • MTBSA (mean time between system aborts – thời gian trung bình giữa hai lần ngừng hệ thống)
  • MTBCF (mean time between critical failures – thời gian trung bình giữa hai lỗi nghiêm trọng)
  • MTBUR (mean time between unscheduled removal – thời gian trung bình giữa hai lần loại bỏ ngoài kế hoạch)

Những thuật ngữ này được dùng để phân biệt các loại lỗi như lỗi nghiêm trọng và lỗi không nghiêm trọng. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định phương pháp bảo trì, sửa chữa hiệu quả.

Đặc trưng của MTBF và cách tính MTBF như thế nào?

MTBF được tính như thế nào và những đặc trưng của MTBF giúp gì cho quá trình bảo trì tài sản, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp?

Đặc trưng và cách tính MTBF
Đặc trưng và cách tính MTBF

Đặc trưng của MTBF?

MTBF miêu tả khoảng thời gian dự kiến giữa hai lỗi trong một hệ thống có khả năng sửa chữa, bảo trì.

Ví dụ, ba hệ thống giống hệt nhau cùng bắt đầu hoạt động tại mốc 0 giờ, cho đến khi tất cả chúng đều mắc lỗi. Hệ thống thứ nhất mắc lỗi sau 100 giờ, hệ thống thứ hai mắc lỗi sau 120 giờ và hệ thống thứ ba mắc lỗi sau 130 giờ. MTBF của hệ thống là giá trị trung bình của ba thời gian mắc lỗi, tức 116,667 giờ..

Nhìn chung, MTBF là “up time” (thời gian hoạt động) giữa hai trạng thái lỗi của một hệ thống có khả năng sửa chữa.

Theo dõi hình minh họa dưới đây:

Thời gian máy móc đã hoạt động= Thời gian ngừng hoạt động – thời gian hoạt động của máy móc.

Thời gian giữa các lần hư hỏng càng lớn thì máy móc thiết bị có tuổi thọ càng cao.

Cách tính thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc của máy móc

MTBF được tính bằng giá trị trung bình số học. Về cơ bản, điều này có nghĩa là lấy dữ liệu từ khoảng thời gian bạn muốn tính toán (có thể là sáu tháng, có thể là một năm, có thể là năm năm) và chia tổng thời gian hoạt động của giai đoạn đó cho số lần hỏng hóc.

Giả sử khoảng thời gian hoạt động cho đến khi dừng hoạt động là 24 giờ và có hai giờ ngừng hoạt động. Tổng thời gian hoạt động là 22 giờ. Chia cho hai, tức là 11 giờ. Vì vậy, MTBF là 11 giờ.

Bởi vì chỉ số được sử dụng để theo dõi độ tin cậy, MTBF không tính đến thời gian ngừng hoạt động dự kiến trong quá trình bảo trì theo lịch trình. Thay vào đó, nó tập trung vào sự cố và sự cố không mong muốn.

Vai trò của việc xác định chính xác Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc MTBF

 Vai trò của việc xác định chính xác  MTBF
Vai trò của việc xác định chính xác MTBF

Xác định được xác suất hư hỏng của máy móc, thiết bị

Khi doanh nghiệp đã tính toán được thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc MTBF của máy móc, doanh nghiệp có thể ước tính số lần máy móc hư hại, thời gian hư hại để có biện pháp bảo trì kịp thời.

Giả sử tỷ lệ hư hại không thay đổi, một máy móc với thời gian trung bình giữa các lần hư hỏng MTBF là 36,8% tức nó sẽ mắc lỗi trước đó với xác suất là 63,2 %.

Xác định tuổi thọ trung bình của thiết bị

Giá trị MTBF có thể được dùng như một thông số về độ tin cậy của máy móc thiết bị hoặc để so sánh giữa các máy móc, hệ thống,  phiên bản máy. Giá trị này được hiểu là “tuổi thọ trung bình” của máy móc. Từ đó xây dựng kế hoạch sử dụng và thời gian thay mới thiết bị, máy móc phù hợp.

Tối ưu chi phí

Việc xác định thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc là nhiệm vụ quan trọng xác định thời gian máy móc hư hỏng, gặp sự cố trong quá trình sản xuất. Qua đó, doanh nghiệp có thể có các biện pháp khắc phục khi máy móc trục trặc và lên kế hoạch thay mới kịp thời tránh gián đoạn sản xuất và tiến độ của dự án. Điều đó giúp doanh nghiệp đảm bảo tiến độ công việc, doanh số sản phẩm và tối ưu chi phí sửa chữa, chi phí lao động.

Bảo trì phòng ngừa được lên lịch phù hợp

Việc xác định MTBF chính xác giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược bảo trì khoa học hơn. Qua đó doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian hoạt động của máy móc trước khi thiết bị, máy móc hư hỏng.

Quản lý tồn kho hiệu quả

Hệ thống quản lý tại các kho hàng sẽ bị ảnh hưởng nếu doanh nghiệp không đảm bảo các thiết bị kiểm kê, quản lý luôn hoạt động hiệu quả.

Việc theo dõi MTBF có thể giúp quá trình quản lý tồn kho hiệu quả hơn, thay mới hoặc sửa chữa máy móc thiết bị trước khi máy móc ngừng hoạt động.

Đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất

An toàn là một lợi ích của MTBF được biểu hiện rõ nhất trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Bằng cách xác định MTBF cho các thành phần, doanh nghiệp có thể giảm nguy cơ xảy ra sự cố không mong muốn của trong hệ thống máy móc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người.

Doanh nghiệp nên sử dụng MTBF hay MTTF?

MTTF là thời gian mắc lỗi trung bình của máy móc nhưng không có khả năng sửa chữa. Do đó khi doanh nghiệp đã xác định việc thay mới thiết bị trong một khoảng thời gian t nào đó, doanh nghiệp nên sử dụng MTTF. 

Trong trường hợp máy móc thiết bị hỏng hóc và có khả năng sửa chữa doanh nghiệp nên sử dụng MTBF để tối ưu chi phí và kéo dài tuổi thọ của thiết bị trong quy trình sản xuất.

Trên đây là những kiến thức tổng quan nhất về MTBF cũng như lợi ích của việc xác định thông số này trong công tác bảo trì doanh nghiệp. Speedmaint mong rằng bài viết giá trị này có thể mang lại những kiến thức hữu ích cho doanh nghiệp.

SpeedMaint sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SPEEDMAINT

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!

Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 1900-400-016

Kinh doanh Miền Bắc: 094-204-1024

Kinh doanh Miền Nam: 0868-995-885

Email: sales@speedmaint.com


 

Đăng ký tư vấn gói dịch vụ

SpeedMaint

Cung cấp giải pháp chuyên biệt về Quản lý bảo trì thiết bị, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm ra gói giải pháp tốt nhất!

Hotline Miền Bắc: 094-204-1024

Hotline Miền Nam: 098-842-1237

Email: sales@speedmaint.com