Năng Lực Sản Xuất – Chiến Lược Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Thu

Năng lực sản xuất được sử dụng như thước đo mà bất kỳ nhà sản xuất nào lên kế hoạch sản xuất đều cần. Biết được điều này sẽ có thể mang lại cho doanh nghiệp hỗ trợ đắc lực trong việc dự báo dòng tiền. Trong bài đăng của SpeedMaint, hãy cùng xem xét năng sức sản xuất là gì và khám phá những cách khác nhau để tính toán chỉ số này.

Mục lục nội dung

Năng Lực Sản Xuất Là Gì?

Các doanh nghiệp sản xuất luôn tìm cách tối đa hóa nguồn lực sẵn có của mình để tăng năng suất và giảm thiểu chi phí sản xuất. 

Tính toán khả năng sản xuất là một trong những bước cơ bản mà các nhà sản xuất có thể thực hiện để hiểu được sản lượng tối đa của cơ sở của họ.

Năng lực sản xuất là sản lượng sản phẩm tối đa mà một công ty có thể sản xuất bằng cách sử dụng các nguồn lực sẵn có trong một khoảng thời gian nhất định. Số liệu này rất quan trọng vì nó cho biết các quyết định kinh doanh trọng yếu của nhà sản xuất trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Ví dụ, nếu một doanh nghiệp sản xuất muốn đáp ứng số lượng đơn đặt hàng lớn hơn, người ra quyết định cần biết liệu hoạt động đó có thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng hay không. Ngoài ra, các nhà sản xuất sử dụng khả năng sản xuất để đưa ra các quyết định về sử dụng lao động cũng như chi phí vốn bao gồm máy móc, thiết bị và cơ sở vật chất của họ.

Tìm hiểu về năng lực trong sản xuất của doanh nghiệp
Tìm hiểu về năng lực trong sản xuất của doanh nghiệp

>>> Tham khảo thêm: Năng suất là gì? Cách đo lường năng suất hiệu quả

Ý Nghĩa Của Việc Hiểu Năng Lực Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp

Biết năng lực trong sản xuất càng chính xác thì doanh nghiệp càng có lợi bởi:

 • Các nhà sản xuất cần có khả năng dự đoán thời gian giao hàng một cách chính xác. Nếu họ chỉ có thể đưa ra ước tính sơ bộ, điều này có thể làm giảm sự hài lòng của khách hàng trong dài hạn. Do đó hiểu được khả năng sản xuất của doanh nghiệp mình ra sao sẽ đem lại hiệu quả rất lớn trong các quyết định.
 • Hiểu rõ về khả năng sản xuất một cách chính xác cho phép lập quy trình kế hoạch sản xuất tổng thể sáng suốt hơn, giúp đơn giản hóa việc ra quyết định và giảm bớt sự không chắc chắn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • So sánh năng lực trong sản xuất với công suất thực tế trong các giai đoạn trước cho phép đo lường tỷ lệ sử dụng công suất, hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả của quy trình sản xuất và tìm sự cân bằng giữa tốc độ vận hành và chi phí trên mỗi đơn vị.
 • Một chỉ số đáng tin cậy về khả năng tạo ra thành phẩm là một công cụ tốt để đánh giá hiệu suất và cũng rất hữu ích để thúc đẩy nhân viên trong việc đạt được mục tiêu sản xuất.

Cách Tính Năng Lực Sản Xuất

Có nhiều cách khác nhau để tính toán năng lực trong sản xuất. Chúng tôi sử dụng một phương pháp cơ bản để ước tính năng lực sản xuất. Nó bao gồm việc sử dụng thời gian hoạt động máy móc và thời gian cần thiết để sản xuất một hoặc nhiều sản phẩm.

Tìm kết quả đầu ra thực tế

Để tính công suất đầu ra trung bình, bạn chỉ cần đếm sản phẩm hoặc thành phẩm đã sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như một giờ hoặc một ngày. Sau đó, chia tổng số sản phẩm này cho số giờ hoặc số ngày để có kết quả.

Mặc dù đây là cách đáng tin cậy để ước tính sản lượng thực tế nhưng nó không mô tả chính xác khả năng sản xuất. Nó chỉ tính đến năng lực đã được chứng minh và không tính đến những thay đổi về trạm làm việc, giờ lao động, kỹ năng của người lao động, biến động nguồn cung, v.v. Điều này có nghĩa là không có gì đảm bảo sản lượng thực tế trong giai đoạn sắp tới sẽ khớp với giá trị sản lượng lịch sử. 

Tuy nhiên, phương pháp này cung cấp một đường cơ sở có thể hữu ích trong việc ước tính năng lực sản xuất cho quy trình sản xuất ổn định trong kho, tạo ra một tổ hợp sản phẩm đơn giản với nhu cầu rất đáng tin cậy.

Tính toán năng lực sản xuất thủ công

Việc tính toán năng lực sản xuất phức tạp hơn một chút. Nó đòi hỏi hai số liệu chính là công suất giờ máy và thời gian thông lượng. Dưới đây là công thức được SpeedMaint tổng hợp:

Công suất giờ máy = số máy có thể sử dụng x số giờ làm việc

 • Công suất giờ máy là thời gian mà máy được sử dụng để sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện quy trình sản xuất. 
 • Thời gian thông lượng là thời gian mà sản phẩm được xử lý trên dây chuyền sản xuất.

Việc chia các số liệu trên cho phép tính toán năng lực khi sản xuất cơ bản cho một sản phẩm:

Năng lực sản xuất một mặt hàng = công suất giờ máy / thời gian thông lượng

Hãy lấy một ví dụ về một công ty dệt may sản xuất áo thun họa tiết. Nhân viên làm việc 8 giờ mỗi ngày bằng cách sử dụng 20 máy in thiết kế quần áo (DTG) để sản xuất áo phông. Công nhân mất 15 phút để hoàn thành một chiếc áo phông.

Công suất giờ máy = 8 X 20 = 160 giờ máy

Thời gian may 1 chiếc áo = 0,25 giờ

Năng lực sản xuất = 160 0.25 = 640 áo thun/ngày

Năng lực sản xuất nhiều mặt hàng

Hầu hết các nhà máy sản xuất nhiều hơn một sản phẩm. Để tìm năng lực khi sản xuất nhiều mặt hàng, quy mô đặt hàng của mỗi sản phẩm được nhân với thời gian xử lý. Sau đó, kết quả được tổng hợp cho các sản phẩm khác nhau và chia cho công suất giờ máy hiện có của nhà máy:

Năng lực sản xuất nhiều mặt hàng = ((số lượng sản phẩm A x sản lượng sản phẩm A) + (số lượng sản phẩm B x sản lượng sản phẩm B)) / công suất giờ máy

Ví dụ, với doanh nghiệp sản xuất lon cho nước ngọt, chúng ta cần thực hiện hai đơn hàng 12000 lon soda và 8000 lon bia. Thời gian xử lý của soda đóng lon là 6 giây và 9 giây đối với bia. 

Không tính thời gian chuyển đổi và các ràng buộc khác, năng lực lúc sản xuất nhiều hạng mục cho khối lượng công việc tính bằng phút sẽ là: 

(12000 x 0,1) + (8000 x 0,15) = 1200 + 1200 = 2400 phút hoặc 40 giờ máy. 

Chúng ta đã biết rằng công suất giờ máy của nhà máy đóng lon là 2400 phút một tuần. Nói cách khác, nhà máy có thể đáp ứng cả hai đơn hàng trong 1 tuần làm việc trong điều kiện lý tưởng với công suất lắp đặt.

Ví dụ về năng lực sản xuất của một nhà máy sản xuất đồ uống có ga
Ví dụ về khả năng sản xuất của một nhà máy sản xuất đồ uống có ga

Tìm tỷ lệ sử dụng công suất

Sau khi đo cả năng lực khi sản xuất và sản lượng thực tế, bạn có thể tính toán một KPI sản xuất quan trọng khác đó là tỷ lệ sử dụng công suất. KPI này thể hiện phần trăm công suất tối đa mà quy trình sản xuất đang sử dụng, tức là mức độ sử dụng hiệu suất hoạt động đã được cài đặt.

Tỷ lệ sử dụng công suất được tính bằng cách chia công suất thực tế cho công suất sản xuất và nhân kết quả với 100 để có tỷ lệ phần trăm.

Công suất sử dụng = (Mức sản lượng thực tế /  Năng lực sản xuất) x 100%

Tỷ lệ sử dụng công suất rất tốt để đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà máy sản xuất cũng như chi phí và giá cả của sản phẩm. 

Nhìn chung, tỷ lệ sử dụng công suất khoảng 85% được coi là tối ưu. Tỷ lệ cao hơn có thể dẫn đến giảm lợi nhuận do khấu hao máy trạm tăng nhanh hoặc không có khả năng đáp ứng nhu cầu tăng đột ngột. Nói chung, tỷ lệ sử dụng công suất càng cao thì chi phí trên mỗi đơn vị càng thấp và tỷ suất lợi nhuận càng lớn.

>>> Tham khảo thêm: Dự báo nhu cầu sản xuất làm thế nào cho đúng

Làm Thế Nào Để Tăng Năng Lực Trong Sản Xuất

Đối với các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô hoạt động, có một số lựa chọn khác nhau mà doanh nghiệp có thể khám phá để tăng cường sản lượng cho doanh nghiệp mình bao gồm:

 • Thêm nhiều ca làm việc
 • Gia công sản xuất
 • Áp dụng thực hành sản xuất tinh gọn
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị
 • Đầu tư vào máy móc mới

Những Cân Nhắc Khi Lập Kế Hoạch Năng Lực Sản Xuất

Để hiểu rõ hơn về khả năng sản xuất thực tế của một công ty, đặc biệt khi họ sản xuất nhiều loại sản phẩm, cần phải xem xét nhiều hạn chế và biến cố khác nhau. Do đó yêu cầu một cách tiếp cận toàn diện hơn khi lập kế hoạch sản xuất.

Thực tế cho thấy, khi chúng ta có khả năng xác định nhiều ràng buộc khác nhau, thì việc đo lường năng lực trong sản xuất sẽ trở nên chính xác hơn. 

Chúng ta cần phân tích các yếu tố như thứ tự các hoạt động sản xuất, khả năng làm việc của các máy móc, thời gian cần thiết để chuẩn bị, sự sẵn có của nguyên liệu và thời gian cung cấp từ nhà cung cấp, cùng với mọi chi tiết khác có thể tác động đến lịch trình sản xuất. Lưu ý rằng một nhà máy tiêu biểu thường phải quản lý đồng thời nhiều quy trình sản xuất cho nhiều sản phẩm khác nhau.

Hơn nữa, điều quan trọng là phải tính đến tỷ lệ hiệu quả của dây chuyền sản xuất. Một cách để làm điều đó là đo lường KPI hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE).

Tận Dụng Giải Pháp Số Để Tăng Năng Lực Sản Xuất

Một trong những cách tốt nhất để tính toán và tối đa hóa năng lực sản xuất một cách hiệu quả là tận dụng các công cụ và hệ thống kỹ thuật số để thu thập và tổng hợp dữ liệu sản xuất trong toàn bộ hoạt động của bạn.

SpeedMaint sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SPEEDMAINT

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!

Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 1900-400-016

Kinh doanh Miền Bắc: 094-204-1024

Kinh doanh Miền Nam: 0868-995-885

Email: sales@speedmaint.com


 

Đăng ký tư vấn gói dịch vụ

SpeedMaint

Cung cấp giải pháp chuyên biệt về Quản lý bảo trì thiết bị, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm ra gói giải pháp tốt nhất!

Hotline Miền Bắc: 094-204-1024

Hotline Miền Nam: 098-842-1237

Email: sales@speedmaint.com