Tính năng

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Mọi thứ bạn cần để hoàn thành để hoàn thành các nhiệm vụ, công việc bảo trì đều nằm trong tay bạn với ứng dụng CMMS của SpeedMaint

Nhận tư vấn Miễn phí


Dashboard

 • Cho phép tra cứu số liệu tổng hợp công việc: tổng số công việc, công việc hoàn thành, công việc chưa hoàn thành, công việc hoàn thành đúng hạn, công việc hoàn thành quá hạn.
 • Tra cứu số liệu tổng hợp tài sản theo loại tài sản, nhóm tài sản.
 • Tra cứu số liệu tổng hợp yêu cầu theo loại yêu cầu, theo trạng thái xử lý yêu cầu
 • Tra cứu số liệu tổng hợp kiểm tra theo loại kiểm tra, trạng thái xử lý vấn đề kiểm tra bất thường.
 • Hỗ trợ lọc số liệu tổng hợp theo thời gian: hôm nay, hôm qua, 7 ngày qua, 30 ngày trước, tháng này, tháng trước...

Khai thác tài sản

 • Cho phép tìm kiếm tài sản theo từ khóa, hỗ trợ tìm kiếm nhanh tài sản thông qua mã quét mã vạch Barcode và QR code trên di động.
 • Xem chi tiết thông tin tài sản: thông tin chung, thông tin kỹ thuật, thông tin vận hành tài sản.
 • Hỗ trợ tạo yêu cầu liên quan đến tài sản khi khai thác thông tin tài sản.
 • Cho phép tìm tài sản theo nhiều tiêu chí: mã tài sản, tên tài sản, trạng thái, phân nhóm, loại thiết bị, chức năng, vị trí.

Quản lý công việc

 • Cho phép quản lý các công việc bảo trì: công việc đã giao, công việc phải làm, công việc liên quan.
 • Cho phép thêm mới công việc phân công bảo trì trực tiếp trên di động.
 • Cho phép xem thông tin chi tiết, trao đổi phản hồi, nhắc việc, đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện công việc bảo trì trên di động.
 • Hỗ trợ tìm kiếm công việc theo từ khóa; lọc công việc theo thời gian, theo trạng thái; sắp xếp công việc theo ngày cập nhật, ngày tạo, ngày hoàn thành.

Quản lý yêu cầu

 • Cho phép tra cứu, tìm kiếm các yêu cầu bảo trì thuộc phạm vi quản lý: Tìm kiếm theo từ khóa, lọc yêu cầu theo thời gian, trạng thái, loại yêu cầu.
 • Cho phép thêm mới yêu cầu sửa chữa bảo trì
 • Cho phép phân công giao việc xử lý yêu cầu trên di động.

Quản lý kiểm tra

 • Cho phép tra cứu, tìm kiếm các vấn đề kiểm tra bảo trì, vận hành thuộc phạm vi quản lý: Tìm kiếm theo từ khóa, lọc kết quả kiểm tra theo thời gian, theo loại kiểm tra, trạng thái xử lý kết quả kiểm tra.
 • Cho phép thêm mới thông tin kiểm tra, vận hành theo mẫu phiếu kiểm tra, sổ vận hành đã thiết lập.
 • Cho phép phân công giao việc xử lý kiểm tra bất thường trên di động.

Quản lý lịch bảo trì

 • Cho phép tra cứu khai thác danh sách lịch bảo trì cần thực hiện và danh sách tài sản cần bảo trì trên di động.
 • Cho phép lọc tìm kiếm lịch bảo trì theo từ khóa, loại bảo trì, trạng thái xử lý, theo thời gian thực hiện của lịch bảo trì.

Quản lý thẻ kho

Cho phép nhập nhanh các vật tư vào phiếu xuất/nhập kho, phiếu đề xuất vật tư, đề xuất mua hàng thông qua quét mã vạch của vật tư trên thiết bị trên di động.

Quản lý thông báo

 • Cho phép quản lý các thông báo, nhắc nhở, cảnh báo liên quan của công việc bảo trì, lịch bảo trì, vận hành tài sản, cảnh báo vật tư trong kho… trên di động.
 • Hỗ trợ lọc thông báo theo thời gian, đánh dấu trạng thái đọc thông báo.

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SPEEDMAINT

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!

Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 1900-400-016

Kinh doanh Miền Bắc: 094-204-1024

Kinh doanh Miền Nam: 0868-995-885

Email: sales@speedmaint.com


 

Đăng ký tư vấn gói dịch vụ

SpeedMaint

Cung cấp giải pháp chuyên biệt về Quản lý bảo trì thiết bị, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm ra gói giải pháp tốt nhất!

Hotline Miền Bắc: 094-204-1024

Hotline Miền Nam: 098-842-1237

Email: sales@speedmaint.com