Tính năng

QUẢN LÝ TÀI SẢN, THIẾT BỊ

Là tính năng cốt lõi của phần mềm CMMS, giúp tổ chức quản lý toàn bộ tài sản-thiết bị trên một hệ thống đồng thời cho phép bạn dễ dàng xem, quản lý thông tin như nhật ký bảo trì, lịch sử sửa chữa, chi phí cho đến mức tiêu thụ vật tư, phụ tùng...theo nhiều phương thức trực quan nhất!

Nhận tư vấn Miễn phí


Đăng ký tài sản

 • Cho phép người dùng thêm mới, sửa, xóa thông tin tài sản, đính kèm hồ sơ tài liệu, hình ảnh cho tài sản, sao chép tài sản, chuyển đổi trạng thái tài sản.
 • Tự động đánh mã tài sản, tạo mã QR code phục vụ tra cứu nhanh thông tin tài sản.
 • Thông tin quản lý của tài sản có thể được mở rộng theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
 • Cho phép quản lý thông tin tài chính liên quan đến tài sản như: nguyên giá, khấu hao, chi phí vận hành, chi phí bảo trì.

Quản lý hồ sơ tài sản thiết bị

Quản lý lưu trữ tập trung hồ sơ tài sản thiết bị bao gồm:

 • Thông tin tổng quát: thông tin chung, thông tin tài chính, thông tin kỹ thuật, nhân viên, bảo hiểm, bảo hành, lịch sử vòng đời tài sản, tài liệu hình ảnh đính kèm.
 • Thông tin phụ tùng đính kèm thiết bị.
 • Thông tin bảo trì: thông tin lịch sử công việc bảo trì, lịch sử sự cố, kiểm tra, kiểm định, thông tin bảo trì định kỳ, chi phí bảo trì
 • Thông tin vận hành: Chỉ số vận hành/Meter, thời gian dừng máy, sử dụng nhiên liệu.
 • Thông tin nhà thầu: Nhà thầu cung cấp thiết bị, Nhà thầu bảo trì
 • Báo cáo, tổng hợp chỉ số vận hành trên từng tài sản: Giờ vận hành, Thời gian dừng máy, MTBF, MTTR,...

Tra cứu tài sản

Cho phép tìm kiếm, khai thác thông tin tài sản theo từ khóa, lọc tài sản theo nhiều tiêu chí.

 • Tra cứu tài sản theo dây truyền/hệ thống (plant)
 • Tra cứu tài sản theo vị trí
 • Tra cứu tài sản theo phân loại
 • Tra cứu theo bộ phận/đơn vị/ phòng ban quản lý
 • Tra cứu theo nhóm tài sản

Giám sát vận hành tài sản

Cho phép quản lý và ghi nhận thông tin vận hành tài sản gồm:

 • Thông số hoạt động
 • Thời gian dừng máy
 • Sử dụng nguyên liệu
 • Quản lý nhật ký điều chuyển, cấp phát, sửa chữa, kiểm định, bảo hiểm, thanh lý tài sản
 • Chi phí thuê ngoài
 • Sử dụng nhân công
 • Sử dụng vật tư

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SPEEDMAINT

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!

Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 1900-400-016

Kinh doanh Miền Bắc: 094-204-1024

Kinh doanh Miền Nam: 0868-995-885

Email: sales@speedmaint.com


 

Đăng ký tư vấn gói dịch vụ

SpeedMaint

Cung cấp giải pháp chuyên biệt về Quản lý bảo trì thiết bị, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm ra gói giải pháp tốt nhất!

Hotline Miền Bắc: 094-204-1024

Hotline Miền Nam: 098-842-1237

Email: sales@speedmaint.com