Bảng Giá

Gói Start

Miễn phí  


 • 1 người dùng
 • 50 tài sản
 • Ứng dụng di động
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý công việc

Gói Basic

1.000.000 đ / tháng


 • 1 người dùng
 • 1000 tài sản
 • Ứng dụng di động
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý công việc
 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý kiểm tra
 • Báo cáo tổng hợp
 • -------------
 • Bổ sung
 • 1 người dùng: 100.000đ / tháng
 • 100 tài sản: 100.000đ / tháng

Gói Standard

1.500.000 đ/ tháng


 • 1 người dùng
 • 1000 tài sản
 • Ứng dụng di động
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý công việc
 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý kiểm tra
 • Báo cáo tổng hợp
 • Quản lý kho
 • -------------
 • Bổ sung
 • 1 người dùng: 150.000đ / tháng
 • 100 tài sản: 150.000đ / tháng

Gói Pro

2.000.000 đ / tháng


 • 1 người dùng
 • 1000 tài sản
 • Ứng dụng di động
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý công việc
 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý kiểm tra
 • Báo cáo tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Quản lý mua sắm
 • Quản lý chi phí
 • Phân tích KPIs
 • -------------
 • Bổ sung
 • 1 người dùng: 200.000đ / tháng
 • 100 tài sản: 200.000đ / tháng

Ghi chú

 • Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%
 • Phần mềm và dữ liệu chạy trên hạ tầng của SpeedMaint

★★★

Gói Customize

Các yêu cầu mở rộng chức năng phần mềm, tích hợp với bên thứ 03. Vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết

Tính năng

Download ứng dụng

Ứng dụng sẵn sàng hoạt động và tải về trên các nền tảng iOS và Android